Økonomisk sikring når uheldet er ude

del

Både LandmandsPension og Gruppelivsordningen indeholder forsikringer, der giver økonomisk hjælp i ulykkestilfælde. Bliv klogere på, hvad ordningerne indeholder.

Efter nogle grimme ulykker i forbindelse med høsten er der øget fokus på sikkerheden. I landbrugsavisen i sidste uge fortalte en landmand om den ulykke, han var ude for. Heldigvis havde han forsikringer, der kunne hjælpe ham og familien, og måske kan han endda blive ved med at drive landbrug.

  • LandmandsPension indeholder en Tab af erhvervsevne-forsikring og kan udbygges med blandt andet livsforsikring og børnepension.
  • Gruppelivsordningen indeholder en livsforsikring og en kritisk sygdom-forsikring samt en heltids-ulykkesforsikring.

Printvenlige brochurer:

Landmands pension 2017

Gruppeliv 

Ordningerne er Landbrug & Fødevarers tilbud til medlemmer af landboforeninger og familielandbrugsforeninger