Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2020

del

Græsfrø et godt alternativ til korn

For græsfrø, var økonomien med en jordrente på 2.056 kr. pr. ha lidt ringere end i 2019. Jordrenten har været positiv de seneste 10 år og suppleres af arealtilskud (EU-støtte), der som basis gav 1.882 kr. pr. ha i 2020. Græsfrø er en styrkeposition for dansk jordbrug, hvor danske græsfrø eksporteres til hele verden, bl.a. til fodboldbaner. Det dyrkede areal med græsfrø er udvidet med ca. en tredjedel siden 2010 og udgør 106.000 ha primært i region Sjælland og landsdel Fyn.

Planteavlens bedste økonomi findes i kartofler og grøntsager

Som i de foregående år fandtes den højeste lønningsevne blandt planteavlens produktionsgrene i højværdiafgrøderne kartofler og grøntsager, der tilsammen udgjorde knap 3 pct. af det dyrkede areal. Den beregnede lønningsevne pr. arbejdstime blev 250 kr. og 363 kr. for konventionelle og økologiske spisekartofler, 390 kr. for industrikartofler samt 244 kr. og 222 kr. for konventionelle og økologiske grøntsager.

Læs hele nyheden fra Danmarks Statistik her.