Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2018

del

Denne publikation fra Danmarks Statistik giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer. Den kan downloades som pdf på Dansk Statistiks hjemmeside.

Her er nogle overskrifter fra publikationen:

2018 var et kortvarigt lavpunkt for de danske svineproducenter

Året 2018 bød på nettounderskud for danske svineproducenter, som gennemsnitligt mistede 23 kr. pr. svin, som de sendte til slagtning. Dette forventes dog at vende i 2019, som har budt på højere noteringer for svinekød.

Prisforskellen mellem konventionel og økologisk mælk indsnævredes i 2018

Dette skyldes, at prisen for konventionel mælk faldt med 10 øre pr. kg, mens økologisk mælk faldt med 22 øre pr. kg. Lønningsevnen pr. konventionel ko inklusive opdræt svarede herefter til 246 kr. pr. arbejdstime mod 146 kr. i den økologiske produktion.

Økonomien i pelsdyrproduktionen var fortsat ringe i 2018

Prisen på solgte minkskind faldt i 2018 samtidig med at omkostningerne fortsat var højere end produktionsværdien. Dette gav et underskud pr. avlstæve på 574 kr. 

Højere kornpriser kompenserede for lavere udbytter i tørkesommeren 2018

Sommeren 2018 bød på en tørkehøst. Alligevel blev de økonomiske resultater for den konventionelle kornavl målt ved nettooverskud i gennemsnit ikke væsentligt ringere, da højere priser i gennemsnit kompenserede for udbyttenedgangen. Udbyttet faldt mindre i økologisk kornproduktion og denne var fortsat konkurrencedygtig med konventionel produktion, hvilket dog skyldes særlige miljøtilskud.

Højværdiafgrøder gav bedst lønningsevne i 2018

Højværdiafgrøderne kartofler og grøntsager havde den højeste lønningsevne blandt planteavlens produktionsgrene i 2018. Det gjaldt både konventionel og økologisk produktion.