Økologisk investeringsstøtte 2021: Du kan overdrage ved omstrukturering og generationsskifte

del

Frem til 4. juni 2021 har etablerede og nye økologer kunnet søge tilskud til teknologi, der kan øge produktiviteten på deres økologiske bedrift, under ordningen Økologisk investeringsstøtte 2021.

Vi har tidligere i vejledningen til ordningen beskrevet, at det ikke er muligt at foretage overdragelse af tilsagn eller projekt, der har modtaget tilskud, i forbindelse med omstrukturering af en bedrift eller ved generationsskifte.

Vi har nu udstedt en ny bekendtgørelse og justeret vejledningen, så du kan overdrage et tilsagn eller projekt i forbindelse med, at hele eller dele af aktiviteterne på din bedrift overføres til et nyt CVR-nummer, f.eks. i forbindelse med omstrukturering af din bedrift eller ved generationsskifte. De nye regler i forbindelse med overdragelse udstedes nu, og gælder for alle, der får tilsagn om tilskud.

Læs hele nyheden her.