Økologisk fjerkræ ændrer ikke økologistatus som følge af Fødevarestyrelsens krav om sikring mod fugleinfluenza

del

Fødevarestyrelsen har 1. november 2021, som konsekvens af den forhøjede risiko for fugleinfluenza, indført krav om indelukning eller overdækning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab. Læs mere om dine muligheder.

Fra 1. november er der indført krav om indelukning eller overdækning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

Formålet er at forebygge smitte med fugleinfluenza fra vildfugle og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Der er samtidig indført forbud mod samlinger (dyrskuer, markeder, konkurrencer mv.) af fjerkræ og andre fugle i fangenskab, i hele landet.

Dine muligheder og krav for overdækning

Alle fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal som udgangspunkt lukkes ind per 1. november 2021.

Hvis du ikke vil lukke alt dit fjerkræ ind, har du nedenstående muligheder for at bevare et udeareal.

Alle fugle og fjerkræ skal være indhegnet. Det vil sige, at hvis du har høns eller andet fjerkræ til at gå frit, skal de lukkes ind i en indhegning, så de ikke har mulighed for at slippe ud.

Der er desuden krav til overdækning af udearealer til fjerkræ og andre fugle i fangenskab. Du skal som landbruger:

  • Etablere fast tag over hønsegården
  • Overdække indhegninger større end 40 m2 med net eller mågetråd
  • Indhegninger på 40 m2 eller mindre har ikke krav om overdækning, men det anbefales kraftigt.

Træer og større buske kan erstatte kravet om overdækning for det givne areal, som trækrone og/eller busk dækker. Øvrigt areal i indhegningen er omfattet af kravet om overdækning.

Læs mere her.