Økologisk arealtilskud

del

Husk at søge autorisation senest den 1. september 2020, hvis du vil søge nyt tilsagn.

Du skal huske at søge autorisation og begynde omlægning af dine marker senest 1. september 2020, hvis du vil søge nyt tilsagn om økologisk arealtilskud senere på efteråret skriver Landbrugsstyrelsen i deres nyhedsbrev.

Ansøgningsrunden 2020 for økologisk arealtilskud er flyttet til november – december. Selvom du først kan søge nye tilsagn til november, vil tilsagnet gælde allerede fra 1. september. Du skal derfor være opmærksom på, at du opfylder betingelserne for tilsagnet fra 1. september, herunder betingelserne for økologisk autorisation og omlægningsdato.

Du skal være autoriseret økolog

Hvis du vil søge nyt tilsagn om økologisk arealtilskud med start 1. september 2020, skal din bedrift være autoriseret til økologisk jordbrug fra denne dato.

Er du endnu ikke autoriseret, betyder det, at du senest 1. september 2020 skal have indsendt ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.

Dine arealer skal være omlagt til økologi

De arealer, du vil søge nyt tilsagn til, skal være omlagt senest 1. september. Hvis du allerede er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, men du vil søge nyt tilsagn til arealer, der på nuværende tidspunkt er konventionelle, skal du omlægge arealet senest 1. september 2020.

Hvis du vil videreføre tilsagn eller ophøre som økolog

Ønsker du at videreføre tilsagn om økologisk arealtilskud, der udløber 31. august 2020, skal du i udgangspunktet ikke ændre i dine økologioplysninger, men opretholde den nuværende autorisation og omlægningsdato for de pågældende marker. Du skal huske at søge nyt tilsagn i ansøgningsrunden.

Hvis dit tilsagn udløber, og du ønsker at ophøre din økologiautorisation, skal du straks meddele det pr. mail til jordbrugskontrol@lbst.dk

Læs hele nyheden hos landbrugsstyrelsen