Økologisk arealtilskud

del

Landbrugsstyrelsen ændrer praksis for at nedsætte tilskud i sager, hvor gødningsregnskabet er indberettet for sent

Landbrugsstyrelsen nedsætter økologitilskuddet, hvis du som økolog indberetter gødningsregnskabet efter fristen 31. marts.

Fra 2023 beregner vi nedsættelsen ud fra, hvor længe indberetningen er forsinket. De nye graduerede frister vil også gælde i sager, hvor vi tidligere har sendt en afgørelse om at tilbagebetale tilskud.

Læs hele nyheden her.