Får du økologikontrol?

del

Økologiske kvæg- og svineproducenter får i de kommende måneder ekstra opmærksomhed fra landbrugsstyrelsen. Der udføres uanmeldt stikprøvebesøg på 5 % af økologiske bedrifter. Her kigges der på staldforholdene og de udendørs forhold.

Hvad gennemgår Landbrugsstyrelsen ved økologikontrol?

Generel dyrevelfærd på stald, herunder:

  • Er der plads nok i stalden til de dyr, der er der?
  • Er der sengebåse nok i kostalden?
  • Er strøelsen hos kreaturer og svin tilstrækkelig, og tilstrækkelig tør?
  • Har alle dyrene let adgang til foder og vand?
  • Bliver der taget tilstrækkeligt hensyn til enkeltdyr, som kan have behov for ekstra opmærksomhed for at trives?
  • Har dyr på stald mulighed for at komme ud i løbegård?

Velfærd for udegående dyr, herunder:

  • Har de adgang til ly og læ?
  • Har de adgang til arealer, der ikke er optrådte?
  • Har alle dyrene let adgang til foder og vand?

Vil du vide mere?

Du kan Læse mere om reglerne for staldforhold og forholdene for udegående dyr i vinterhalvåret i ‘Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion’ fra Landbrugsstyrelsen.

Du kan også kontakte Hans Bach-Lauritsen tlf. 56791900, hvis du har spørgsmål vedr. økologi.