Obligatoriske målrettede efterafgrøder

del

Du kan have marker i de områder, hvor der er et obligatorisk behov for at etablere målrettede efterafgrøder.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne