Nyttig viden for små som større landbrug

del

Fagligt nyt for landmænd og landboere

Så er årets første FlexNyt på gaden.

Læs i denne uge:
•Inspirér dine kunder til nye måder at udnytte grønsagerne på
•Afværge af kronvildt på landbrugsarealer
•Se den nye bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion for 2018
•Tjek om dine dyr til slagtepræmie er rigtigt indberettet (kvier, tyre og stude)
•Nye regler for at undgå KO-sanktion ved mindre betydelige fejl ved øremærker
•Vigtigt at landmænd indsender gødningsregnskab
•Bekendtgørelsen og vejledningen om tilskud til målrettede efterafgrøder for 2018 er nu klar
•Læs de nye vejledninger om direkte arealstøtte
•Når den skattefrie godtgørelse bliver skattepligtig