Nyttig viden for små som større landbrug

del

Så er FlexNyt for uge 42 på gaden. Læs i denne uge:

FlexNyt_42_2017

 • Afslag på ansøgning om forlænget frist for udbringning af flydende husdyrgødning
 • Kontrolbesøg i kvægbesætningen – hvad bør du vide?
 • Omlægning til økologi – korte oversigter
 • Du må godt undlade at lukke økologisk kvæg på græs, hvis det regner meget
 • Økologi-kongres 2017
 • De anbefalede frøblandinger 2018
 • Få hjælp af en oplandskonsulent og læs nyt om minivådområder
 • Årets regionsmøder bliver til dialogmøder
 • Regionale møder – Planteproduktion 2017
 • Faglig temadag om ægproduktion den 25. oktober 2017
 • Regler for økologisk ægproduktion