Nyttig viden for små som større landbrug

del

FlexNyt_36_2017

  • Tilladt at ammoniakbehandle halm i resten af 2017 i hele landet med undtagelse af Bornholm
  • Høstudbytter på SortInfo – 2017
  • Rester af kemikalier i vandværker
  • Tilskud til naturpleje – husk fristen for pleje af arealerne
  • Hitliste for Boer og Nubiske geder samt får og væddere – august 2017
  • Fakta om vådområde-projekter
  • Øko-markvandring i Solsikke
  • Bliv klogere sammen med øko-landmænd fra resten af Europa
  • Kom til temadag eller informationsmøde om naturpleje