Nyttig viden for små som større landbrug

del

FlexNyt_30_2017 på gaden. Læs i denne uge:

 • Sommertid er insekttid
 • Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har opdateret vejledningen om direkte arealstøtte
 • Antal aktive dyr pr. kvægrace – svagt fald
 • Mange nye økologiske biavlere
 • Der er mange ulykker med dyr
 • Orientering ved udløb af 20-årige MVJ-tilsagn
 • Tilskud til privat urørt skov
 • Tilskud til at sikre og forbedre biodiversitet i skov
 • Tilskud til læhegn og småbeplantninger
 • Udbringning af zink på landbrugsjord
 • Ny vejledning om gødsknings- og harmoniregler
 • Udlæg af kløvergræs i sensommeren
 • Oplysninger til gødningsregnskabet er nu tilrettet for slagtekalve
 • Regler for omlægning af fodergræs samt jordbehandling af afgrøder forud for vårsæd