Nyttig viden for små som større landbrug

del

FlexNyt_28_2017

  • Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker
  • Læs den nye vejledning om slagtepræmie
  • Sid godt i førerhuset på traktoren
  • Forebyg skadedyr og nedbrud i det tekniske i kornlageret
  • Vær opmærksom på indvoldsorm
  • Sidste frist for tilmelding til Register for Gødningsregnskab er 31. juli
  • Guide til at vurdere om koen er transportegnet
  • Undgå pesticidrester i frugt
  • Spiseligt staudebed med et romantisk touch – som sommerferieprojekt
  •  Ændret bekendtgørelse for føring og indberetning af sprøjtejournaler trådte i kraft 1. juli 2017