Nyttig viden for små som større landbrug

del

Læs seneste nummer af Flexnyt

Så er FlexNyt_38_2017 på gaden. Læs i denne uge:

  • Udbringning af fast gødning i efteråret
  • Sådan påberåber du dig force majeure
  • Nu kan du bruge markbræmmer som MFO
  • Fristen for udbringning af flydende husdyrgødning er forlænget i Nordjylland
  • Muk hos heste
  • Lys til høns – hvis du vil ha’ æg
  • Store Markdag – økologisk planteavl 21. september
  • Grøntsager kasseret til detail kan måske bruges i storkøkkener