Nyt værktøj til at få overblik over efterafgrøderne

del

Nu kan du på landmand.dk se forslag til, hvordan du vælger den økonomisk bedste fordeling af efterafgrøder og andre virkemidler på din bedrift

Billede: Østdansk Landboforening, virkemiddelvælgeren på landmand.dk

Med fem forskellige typer efterafgrøder med hver deres regelsæt, mister selv erfarne landmænd nemt overblikket. Dertil kommer, at nogle af efterafgrøderne kan skiftes ud med tidlig såning, normreduktion eller brak. Det er kompliceret, og derfor er computerkraft en god ven, når den bedste løsning skal findes.

SEGES har nu første udgave af et program klar, som kan give et bud på, hvordan landmanden billigst muligt kan opfylde efterafgrødekravet.

Vi har bygget en beregningsfunktion, som beregner efterafgrødekravet på den enkelt bedrift og viser, hvor mange hektar landmanden skal vælge af de enkelte virkemidler for at få den økonomisk bedste løsning, fortæller landskonsulent Søren Kolind Hvid, SEGES.

Inspiration til landmænd og rådgivere

Når landmændene logger ind på landmand.dk og vælger Virkemiddelvælgeren, vil de straks se forslag til, hvor mange hektar af de enkelte efterafgrøder, tidlig såning mv. som vil give dem den økonomisk bedste løsning på deres bedrift.

– Det er vigtigt at understrege, at der er mange individuelle forhold på en bedrift, som kan afgøre valget af virkemidler, men som programmet ikke kan tage hensyn til. Derfor er det vigtigt, at landmændene og deres rådgivere ser virkemiddelvælgerens forslag som inspiration og ikke den endelige løsning, understreger Søren Kolind Hvid.

Læs mere på www.landbrugsinfo.dk