Nyt om regnskab, revision og skat

del

Værdifuld viden om økonomi – læs bladet Din revisor Informerer

DIN REVISOR INFORMERER giver på let og overskuelig vis værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat.

Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 3. kvartal 2017 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed.

Du kan blandt andet læse om:

• Folketinget har vedtaget at lempe gaveafgiften og arveafgiften for virk-somheders generationsskifte med børn og nærtstående. Tidligere udgjorde afgiften 15 procent, og denne sænkes nu løbende og ender på fem procent i 2020.
• Hvis du ønsker at hæve et ekstraordinært udbytte efter selskabets ordinære generalforsamling er afholdt, skal du som ejer være opmærksom på, at vis-se betingelser skal være opfyldt.
• Når du ansætter den første medarbejder i din virksomhed, skal du overveje en række forhold. Administrative systemer kan hjælpe en god del af vejen.
• Ægteparret Helle Bonnesen og Henrik Damm Krogh har kastet sig ud i ret-robølgen og producerer vinylplader til musikbranchen. De fortæller, at virksomheden blev etableret ved hjælp af et overskud fra salg af en tidlige-re virksomhed, og at leasing af dyre maskiner har lettet den økonomiske byrde, som ville være større, hvis maskinerne var blevet købt.
• Reglerne i relation til de skattemæssige aspekter af vennetjenester.
• Gennemgang af de vigtigste regler i forhold til hvide nummerplader, gule nummerplader og papegøjeplader.

Følg linket til en smart “bladreudgave”.

Når du er kommet ind på epaper via linket, kan du klikke på symbolet øverst til venstre, som indeholder flere funktioner, bl. a. :

Sideoversigt: Oversigt over aktuel publikation | Kartotek: Her ligger foregående udgaver af DIN REVISOR INFORMERER | Søg: Søgefunktion.

Vi håber, at dette nummer af DIN REVISOR INFORMERER giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed.

3. kvartal 2017 107910_RevisorInformerer_september 2017, pdf.

Vi står naturligvis til rådighed med yderligere information og er klar til at hjælpe dig videre med de områder, som du har særlig interesse i. God læselyst!