Nyt lovforslag om afskaffelse af Iværksætterselskaber

del

Folketinget har vedtaget lovforslag om afskaffelse af Iværksætterselskaber

Det betyder, at du inden længe ikke længere kan oprette et iværksætterselskab. Hvis du allerede HAR et iværksætterselskab, skal du omdanne det inden for 2 år fra lovens ikrafttræden. Det er endnu ukendt, hvornår loven træder i kraft.

Samtidig er der andre forhold du skal være opmærksom på når du stifter selskab;

  • Kapitalkravet for oprettelse af ApS nedsættes igen, fra 50.000 til 40.000 kr.
  • Alle iværksætterselskaber skal inden for 2 år omregistrere sig til anpartsselskaber med en selskabskapital på minimum 40.000 kr. Ellers risikerer de at blive tvangsopløst.

Husk også at ejerforhold skal registreres korrekt.

 

Liza Rosenberg