Nyt fra forsøgsmarken

del

For første gang er der sået sukkerroer i forsøgsmarken. Ni forskellige sorter er sået ud, hvoraf en enkelt sort kun er for økologer. Vi håber på at kunne vise forsøgsmarken frem i starten af juni måned.