Nye regler omkring registrering af heste

del

Alle heste skal nu registreres i CHR.
Læs mere her om “hvor & hvordan” det skal gøres.

Det er blevet besluttet i EU, at alle heste skal registreres i CHR og det skal ske hurtigst muligt.

 

De skal registreres på Landbrugsindberetning.dk og du skal oplyse følgene informationer:

1) CVR- eller CPR-nummer på den ansvarlige for hesteholdet.
2) Telefonnummer på den ansvarlige for hesteholdet.
3) Beliggenhed (adresse) på stedet, hvor der holdes heste.
4) Koordinatsæt for den største facilitet (bygning, indhegning m.v.) med dyr på stedet.
5) Arten (heste) der findes på stedet, hvor der holdes heste.
6) Typen af stedet, hvor der holdes heste (fx stutteri eller hestepension).
7) Perioden, hvor der holdes heste på stedet, hvis disse ikke er der hele året.
8) Praksisnummer på den dyrlægepraksis, der tilser dyrene.

Formål med registrering af steder med heste i CHR

Formålet med registrering af steder med heste er, at kunne give et hurtigt overblik over hvor der holdes heste og hvor mange heste, der befinder sig på hvert sted. Det kan anvendes i beredskabssituationer og ved sygdomsbekæmpelse, fx ved udbrud af sygdomme af relevans for heste.

Hvilke steder med heste skal registreres i CHR

Steder, hvor der holdes heste, uanset antal, skal registreres i CHR. Eneste undtagelse herfor er steder med heste, hvor der kun befinder sig dyr i mindre end 30 dage i træk, og hvortil hestene er flyttet fra samme sted. Det er den ansvarlige for hesteholdet, der skal lade stedet registrere i CHR.

Har du et CHR-nummer i forvejen, skal der tilknyttes et hestehold til CHR-nummeret. Dette kan også gøres på http://www.landbrugsindberetning.dk

Læs mere her.