Nye regler for tilmelding til Register for Gødningsregnskab

del

En række virksomheder vil snart blive afmeldt Register for Gødningsregnskab, gælder planperioden 2021/2022.

Med den seneste gødskningslov fra 2019 gælder der nye kriterier for, hvornår en virksomhed kan være tilmeldt Register for Gødningsregnskab. De nye kriterier vedrører

  • størrelsen på virksomhedens landbrugsareal
  • omsætning af husdyrgødning og anden organisk gødning
  • om der dyrkes afgrøder med en norm på 90 kg N/ha eller derover.

De nye kriterier betyder, at alle større virksomheder med 10 ha landbrugsjord eller mere pålægges obligatorisk optagelse, mens et antal mindre virksomheder med under 5 ha og en forholdsvis lav kvælstofnorm vil blive afmeldt. Afmeldingen af registeret gælder fra planperioden 2021/2022 og betyder at virksomheden:

  • ikke skal indberette gødningsplanlægning og gødningsregnskab
  • ikke kan købe kunstgødning afgiftsfrit
  • ikke kan modtage husdyrgødning fra virksomheder i Register for Gødningsregnskab
  • ikke kan modtage udbetaling af kvælstoftillæg under sit tilsagn om Økologiske arealtilskud.

Du får et brev, hvis du bliver afmelt gødningsregisteret

Hvis du modtager et brev om, at du ikke længere skal være registreret i Centralt Gødningsregister, vil din virksomhed automatisk blive afmeldt registeret gældende fra planperioden 2021-2022. Hvis du vurderer, at du fortsat har pligt til at stå i registeret, kan du svare på brevet. Hvis du opfylder betingelserne for at stå registreret frivilligt, kan du tilmelde dig Register for Gødningsregnskab via Tast selv fra 1. august 2021, når den nye planperiode starter.

Læs mere her