Nye regler for opbevaring af halm

del

Beredskabsstyrelsen skærper på visse områder reglerne for ham opbevaret i stakke.

Grænsen for, hvornår et oplag af halm bestående af en eller flere stakke i det fri, er omfattet af Beredskabsstyrelsens (BRS) regler, er hævet til 1.000 m3. Det svarer til ca. 250 big-baller eller 360 midi-baller. Størrelsen på det enkelte oplag er begrænset til 5.000 m3 (1.250 big-baller eller 1.800 midi-baller).

Beredskabsstyrelsen vil senere udarbejde ”gode råd” for halmstakke i det fri med indtil 1.000 m3 halm.

Læs mere her hvor du også kan se oversigtsplaner og afstande til fx bygninger og veje nye regler for oplagring af halm 2020

kilde: Danske Halmleverandører