Nye regler for gødskning i efteråret

del

Vær opmærksom på kvælstofmængden efter 1. oktober

Der er kommet nye regler for tilførsel af kvælstof til vintersæd (vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale) i efteråret 2021.

Der må maksimalt tildeles 15 kg kvælstof pr. ha, og handelsgødning må kun anvendes til og med 1. oktober. Det vil sige at efter 1. oktober må der ikke bruges handelsgødning.

Du skal kunne dokumentere, at du ikke har overskredet den maksimale mængde. Du skal registrere det i din markbog som en udført opgave med dato, mængde og underskrift. Som alternativ kan det også registreret i markprogrammer som fx FarmTracking.