Ny publikation om økonomien i landbrugets produktionsgrene i 2019

del

Publikationen fra Danmarks Statistik giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer.

2019 var et særdeles godt år for de danske konventionelle svineproducenter. I gennemsnit var der et nettooverskud på 160 kr. pr. slagtesvin og 1.272 kr. pr. årsso. Når resultatet for slagtesvineproducenterne omregnes til en aflønning pr. arbejdstime svarer det til 953 kr. pr. time. Den nicheprægede produktion af økologiske svin fulgte dog ikke den positive udvikling. Der var et underskud på 26 kr. pr. produceret svin, skriver Danmarks Statistik.

Læs mere og download publikation her.