Ny kortlægning af biavlerne skal sikre sunde bier

del

Fra den 21. april skal alle biavlere registreres i et centralt register for at sikre en effektiv inddæmning, hvis der sker udbrud af skadelige sygdomme blandt bierne.

Når danske bier flyver rundt i landskabet, bidrager deres arbejde både til at bestøve jordbærplanter, kløvergræs til fodboldbaner og naturligvis den søde honning. De spiller en vigtig rolle i vores fødevareproduktion, så når sygdom eller skadedyr rammer en bi-familie er det vigtigt med en effektiv indsats for at forhindre dem i at sprede sig, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Derfor bliver det fra i dag obligatorisk for alle landets biavlere at registrere sig i Centralt Bigårdsregister, så myndighederne hurtigt kan gribe ind og advare nabobiavlere, hvis der opstår smitsomme sygdomme hos en biavlers bier.

– Med kortlægningen af alle landets biavlere får vi et effektivt redskab, når der sker udbrud af smitsomme sygdomme. Hvis for eksempel ondartet bipest bliver konstateret i en bi-familie, kan vi med langt større sikkerhed få advaret alle naboavlere i tide, før sygdommen når at sprede sig, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

4.087 biavlere står allerede i registeret. Det har nemlig eksisteret siden 2011 som en frivillig ordning.

Biavlerne skal blandt andet fortælle, hvor deres bigårde står og hvor mange bi-familier, de har. Det gælder uanset, om de holder bier professionelt eller på hobbyplan. Langt størstedelen af avlerne holder bier på hobbyplan.

– Når biavlerne kortlægger deres bistader i Centralt Bigårdsregister, hjælper de samtidig med at beskytte den vigtige funktion, bierne har med at bestøve planterne. Det er vigtigt for en lang række afgrøder, der bliver dyrket i landbrugs- frugt- og grønterhvervene. Så sunde bier er en vigtig brik i vores fødevareproduktion, siger Mette Hyldebrandt-Larsen

Det nye krav er en del af EU’s nye dyresundhedslov, der blandt andet skal være med til at forebygge og bekæmpe sygdomme og skadedyr hos dyr.

FAKTA om bier i Danmark

  • I 2020 var der 144.000 bi-familier i Danmark ifølge en vurdering foretaget af Aarhus Universitet.
  • Antallet af biavlere er vurderet til at være mellem 7.000 og 8.000. I 2016 var de fordelt på 1,5 procent erhvervsbiavlere, 4,7 procent deltidsbiavlere og 93,9 procent fritidsbiavlere ifølge Danmarks Biavlerforening.