Nu er vejledningerne til arealstøtte klar.

del

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort vejledningerne om direkte arealstøtte i 2018

De har i år opdelt vejledningen i fire mindre vejledninger:

  • Vejledning om grundbetaling 2018
  • Vejledning om grøn støtte 2018
  • Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018
  • Vejledning om unge nyetablerede landbrugere 2018

Du kan læse meget mere her og se vejledningen.

Ændringer

De væsentlige ændringer i forhold til sidste år er

  • MFO-bræmmer, markbræmmer må max være 20 m brede og kan placeres overalt på dit omdriftsareal. De erstatter de frivillige MFO-randzoner.
  • Minivådområder, en ny tilskudsordning, hvor du også kan modtage grundbetaling på arealet.

Vi vil senere komme med yderligere information om de forhold, du især skal være opmærksom på. Ellers kontakt os på kontoret efter nytår.