Ny bekendtgørelse om brug af gødning i 2017/18 og om plantedække.

del

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen offentliggør to nye bekendtgørelser, der blandt andet fastsætter kvælstofnormerne og beskriver reglerne for de pligtige efterafgrøder.

De to ny bekendtgørelser træder i kraft den 1. august og indeholder nogle enkelte ændring i forhold til tidligere bekendtgørelser. Med Gødningsbekendtgørelsen udvides muligheden for at få tildelt forhøjet kvælstofnorm, og med plantedækkebekendtgørelse bliver det nu muligt at omlægge fodergræs til vinterraps frem til den 15. august.

De nye regler vil blive beskrevet i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2017/2018, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen oplyser at den kan findes på deres hjemmeside i løbet af juli.

Gødskningsbekendtgørelse

Den nye gødskningsbekendtgørelse beskriver, hvor meget gødning danske landmænd må tilføre deres afgrøder fra 1. august 2017 til 31. juli 2018.

Nyt i forhold til tidligere vil vi fremhæve at muligheden for at kunne korrigere for højere udbytte, der hidtil har været begrænset til bedrifter, der afsætter høstudbyttet til en grovarevirksomhed, også omfatter bedrifter, der anvender kornafgrøder til opfodring. Vi forventer at dokumentation for høst udbytte bestå af en opgørelse over virksomhedens foderforbrug samt virksomhedens kornbalance.

Endvidere foretages der en regelforenkling for anvendelse af forhøjet kvælstofnorm til dyrkning af brødhvede, som betyder, at arealer med brødhvede ikke længere skal indberettes særskilt.

Plantedækkebekendtgørelse

Den nye plantedækkebekendtgørelse indeholder en række tekniske justeringer, bl.a. som følge af de nye efterafgrødeordninger (målrettede efterafgrøder og husdyrefterafgrøder). Ellers kan vi fremhæve ændringer der omfatter omlægning af fodergræs, hvor det nu også er tillladt at etablere vinterraps frem til den 15. august.