Nu kan landmænd få tilskud til ekstensivering med slæt

del

Fra 1. februar kan du søge tilskud til at ekstensivere dine omdriftsarealer på kulstofrige jorder og i ådale. Du kan få tilskuddet oveni din grundbetaling.

Læs mere om den nye ordning, hvilke arealer du kan søge tilskud til og find bekendtgørelsen og vejledningen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Vil du vide mere? Så klik her og vi fører dig videre.

Rigtig god weekend