Nu kan du søge tilskud under Biavlsprogram 2020-2022

del

Har du interesse for biavl, og vil du gerne forbedre betingelser for produktion og afsætning af biavlsprodukter, kan du søge tilskud til dit projekt under Biavlsprogram 2020-2022. Ansøgningsrunden åbnede den 1. november 2018 og lukker den 7. januar 2019

Biavlsprogram 2020-2022 har til formål at forbedre mulighederne for at producere og afsætte danske biavlsprodukter. Biavlsprogram 2020-2022 hører under den fælles markedsordning, som er et led i gennemførelsen af EU’s fælles landbrugspolitik. Programmet finansieres 50 pct. af EU-Kommissionen og 50 pct. af nationale midler.

Under programmet kan du søge tilskud til fx anvendt forskning, faglig bistand og produktforbedringer. Nyt i det kommende program er, at man prioriterer projekter, der vil reducere honningbiers dødelighed samt projekter, der vil øge produktionsværdien af biavlsprodukter.

Se hvordan du søger og til hvilke formål her: biavlsprogram 2020-2022