Nu kan du se indsatsbehovet i målrettet kvælstofregulering 2021

del

Landbrugsstyrelsen offentliggør nu et kort over de områder, hvor der i 2021 er behov for at etablere målrettede efterafgrøder, og hvor du vil kunne søge tilskud til etableringen.

Foto: Østdansk Landboforening, kort over målrettede efterafgrøder 2019.

I 2021 skal den målrettede kvælstofregulering sikre en kvælstofindsats på 3.518 ton N svarende til ca. 373.600 ha efterafgrøder, hvilket er meget tæt på indsatsbehovet for 2020. Indsatsbehovet er i 2021 fordelt på 70 områder – de såkaldte kystvand oplande.

Den målrettede kvælstofregulering skal bidrage til, at der ikke sker en for stor udledning af kvælstof fra landbruget til vores vandmiljø, og at tilstanden i vores vandmiljø bliver forbedret. Fortæller Landbrugs Styrelsen i et nyhedsbrev.

Se kortene over områderne og læs hele nyheden fra  Landbrugsstyrelsen her