Nu kan du se betalingsrettighedernes værdi for 2021 i Tast selv

del

Hvert år justerer Landbrugsstyrelsen betalingsrettighedernes værdi i danske kroner efter den eurokurs, som gælder 1. oktober i ansøgningsåret. Du kan nu se årets værdi for dine betalingsrettigheder i Tast selv, og du får også et brev om, hvordan de beregner dine rettigheders værdi.

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.