NU FLØJTES VIGTIG INDSATS MOD PLASTIK I GANG

del

Et nyt samarbejde mellem landbruget og Det Nationale Plastikcenter skal sikre mindre plastikaffald og mere genanvendelse af plast i landbrugs- og gartnerierhvervet. SEGES bliver sekretariat for indsatsen, der formelt er sat i gang af Miljøministeriet og Landbrug & Fødevarer.

Allerede i dag sorterer landmænd plastikaffald, og cirka en fjerdedel af al plast i landbruget indsamles og genanvendes. Men regeringen har sat et mål om, at 50 procent af al plastik skal udsorteres til genanvendelse i 2025, og i 2030 skal det være 80%, skriver SEGES på deres hjemmeside.

For at finde de løsninger, der skal til for at nå målet, indgår Miljøministeriet, via Det Nationale Plastikcenter, nu et sektorsamarbejde på landbrugsområdet sammen med Landbrug & Fødevarer.

Sektorsamarbejdet skal se på mulige konkrete løsninger på tværs af værdikæden – fra landbrug og gartnerier, til indsamlingsvirksomheder, plastvirksomheder, forhandlere og genbrugsvirksomheder.
Sekretariatet for Sektorsamarbejdet kommer til at ligge hos SEGES, som er landbrugets innovations- og videnscenter.

Specialkonsulent i SEGES, Mille Møller Nielsen står i spidsen for det nye sekretariat, og hun forklarer, hvorfor det ikke er lige til at finde løsningerne:

– Vi ønsker alle at bruge mindre plast og genanvende en større andel af vores plastforbrug. I landbrugs- og gartneri-erhvervet kan vi selv gøre en del, blandt andet gennem samarbejde om løsninger. Men vi støder vi også på praktiske udfordringer i forhold til for eksempel indsamling og genanvendelse, når plasten har forladt landbruget. Derfor har vi brug for myndighedernes og Det Nationale Plastikcenters hjælp, og derfor er især sektorsamarbejdet vigtigt. Den landmand eller gartner, der i dagligdagen sorterer plast, skal ikke gøre det forgæves. Målet er, at vi finder løsninger, der kan begrænse brugen af plast  og sikre mere genanvendelse af den plast, der er nødvendig, siger Mille Møller Nielsen.

Læs hele nyheden her.