Nu bliver det igen muligt at få tilskud til modernisering af slagtesvinestalde

del

Endelig kommer den nye tilskudsordning til modernisering af slagtesvinestalde, som finansloven for 2019 lagde op til. Det skriver advokat Christina Cederfeld de Simonsen og senioradvokat Danny Krei fra advokatfirmaet Kromann & Reumert på jurainfo.dk. Tilskudsordningen er ved at blive vedtaget og forventes at træde i kraft den 3. marts 2020, hvor der også forventes at blive åbnet op for ansøgninger, som skal være indsendt inden den 5. maj 2020. I denne nyhed giver advokaterne fra Kromann & Reumert et overblik over, hvad du ifølge et udkast til den nye tilskudsordning kan søge om tilskud til.

Gris

Hvad er formålet med den nye tilskudsordning?

Formålet er primært, at der skal bygges nye slagtesvinestalde og tilbygninger for at reducere ammoniak- og klimagasudledningen fra slagtesvinestalde. Den nye tilskudsordning skal også være med til at styrke landbrugsbedrifternes levedygtighed, produktivitet samt ressourceeffektivitet.

Der afsættes denne gang 85 millioner kroner til ordningen, hvilket er mindre end halvdelen af budgettet for 2016-tilskudsordningen. De 85 millioner kroner skal fordeles med 51 millioner kroner til nye projekter og 34 millioner kroner til tilbygninger.

Hvilke projekter gives der tilskud til?

Der kan søges om tilskud til projekter, som medfører:

  • en investering i en opførelse af nye selvstændige staldanlæg til slagtesvin eller tilbygning af slagtesvinestald til eksisterende staldanlæg til svin
  • en investering i en eller flere godkendte miljøteknologier, f.eks. visse gylleforsuringsanlæg og luftrensningsanlæg, så miljø- og klimapåvirkningen reduceres. De projekter, som formindsker den miljømæssige belastning mest i forhold til tilskudskroner, vil generelt blive prioriteret.
  • Dit projekt skal blandt andet leve op til følgende krav for, at du kan få tilskud:
  • Der skal minimum være frit tilgængeligt gulvareal på 0,65 m2 pr. slagtesvin.
  • Du skal eje investeringerne, dvs. at der ikke kan opnås tilskud til at leje eller lease udstyr.
  • Investeringerne skal være nye, dvs. at der ikke kan opnås tilskud til at investere i brugt udstyr og materiel.
  • Projektet skal samlet koste mellem 300.000 kroner – 35 millioner kroner. Der må ikke tidligere være givet tilskud til projektet, heller ikke via andre ordninger fra Landbrugsstyrelsen.

Hvem kan søge om tilskud?

Du skal som ansøger desuden leve op til blandt andre følgende krav for at kunne få tilskud:

Du skal have et CVR-nr.

Dit CVR-nr. skal eje eller forpagte en jordbrugsbedrift, dvs. en landbrugsaktivitet i form af produktion, avl eller dyrkning af jordbrugsprodukter, herunder høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål.

Projektet skal etableres på jordbrugsbedriften.

Din virksomhed (det pågældende CVR-nr.) skal have et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer.

Der kan kun indsendes én ansøgning pr. CVR-nr.

Læs om de andre krav i udkastet til bekendtgørelsen

Du kan som udgangspunkt få et tilskud på 20 % af tilskudsgrundlaget
Som udgangspunkt udgør tilskuddet 20 % af projektets “standardomkostninger” for både staldbyggeriet og miljøteknologier, men hvis projektet indeholder teknologi til gylleforsuring, kan tilskuddet øges til 25 %.

Standardomkostningerne fastsættes i et katalog over standardpriser. F.eks. er standardomkostningen for byggeomkostninger til en traditionel stald ved nyopførelse 5.000 kroner pr. m2 netto produktionsareal, mens den for inventar såsom elinstallation og ventilation er 600 kr. pr. m2 netto produktionsareal.

Hvis du overvejer at modernisere din svinestald, bør du allerede nu være opmærksom på udkastet til den nye bekendtgørelse, så du kan indrette dig og dit projekt efter det. Inden du søger om tilskud, bør du være klar over de mange krav.

Tilskudsordningen forventes at træde i kraft den 3. marts 2020 samtidig med, at ansøgningsperioden begynder.

Ansøgningsfristen udløber den 5. maj 2020, så du skal holde dig til, hvis du vil med på vognen.

Læs udkastet til tilskudsordningen her:

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/d7add6dd-101c-4d4a-9bbd-bf84baf8578d/Udkast_Vejledning%20om%20tilskud%20til%20modernisering%20af%20slagtesvinestalde.pdf

Ovenstående historie kan læses på www.jurainfo.dk, og artiklen er forfattet af advokat Christina Cederfeld de Simonsen og senioradvokat Danny Krei fra advokatfirmaet Kromann & Reumert. Billedet er taget af Østdansk Landboforening.