N-min prøver

del

Det er tid til at bestille N-min prøver. Prøven giver dig svar på hvormeget kvælstof der er tilbage i jorden og dermed mulighed for at fastsætte markens kvælstofbehov.

N-min er en jordbundsprøve der angiver den mængde nitrat- og amminiumkvælstof, der findes i rodzonen. Altså den planteudnyttelige kvælstof i jorden på det tidspunkt jordprøven er taget.

N-min analyse er et godt værktøj til at afgøre afgrødernes optimale kvælstofmængde, sammen med oplysninger omkring planternes økonomisk optimale kvælstofbehov (kendes fra mange forsøg) og vurdering af hvor meget plantetilgængelig kvælstof der frigives i vækstperioden fra fx tildelt organisk gødning.

Metoden anvendes i korn og forårssåede afgrøder, men den bør ikke anvendes i vinterraps og græs, da disse afgrøder har en kraftig og varierende kvælstofoptagelse i efterårs- og vintermånederne.

Analyser er et vigtig styringsværktøj til at bestemme kvælstofmængden til afgrøder hvor kvalitet har betydning fx maltbyg.

Bestilling af analysen

Det er vigtig du hurtigst muligt kontakter planteavlskonsulent Jeppe Hybholt for at bestille analysen, for at sikre du har resultaterne inden den første tildeling af gødning. Det er muligt at du selv udtager prøverne.

Kontakt Jeppe Hybholt, tlf 30891926, mail jeh@ostdansk.dk