Muligheder for tilskud i 2018

del

Tilskud til løsdrift i farestalde, miljøteknologi og modernisering kvæg

Der kan søges tilskud til følgende områder:

Løsdrift i farestalde

Ansøgningsperiode: 15. juni-30. august 2018

Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde, både som nybyggeri og renoveringsprojekter.

Info om løsdrift farestald 2018

Miljøteknologi

Ansøgningsperiode: 3. august – 2. oktober 2018

Tilskud til investeringer i teknologier, der kan reducere miljø- og klimapåvirkningen for æg- og fjerkræsproducenter, planteavlere og gatnerier.

Modernisering kvæg

Ansøgningsperiode: 16. august- 13. december 2018

Tilskud til nybyggeri og renoveringsprojekter af kvægstalde og malkeanlæg.

Tilskuddet kan søges til malkekøer, kalve/ungdyr og slagtekalve

Info om modernisering kvæg 2018

Er det noget for dig, hjælper Hans Boding / Maria Skov Wegner dig gerne videre. Hans Boding tlf. 5679 1931, hbo@ostdansk.dk