Muligheder for at lade blomsterstriberne stå

del

Du kan på udvalgte arealer lade plantedækket stå indtil foråret, så føde og overvintringsmuligheder er sikret for vildtet.

Blomsterstriber, markbræmmer, insektvolde og andre vildttiltag er velegnede steder, hvor særligt insekterne kan overvintre og dermed give grundlag for næste års insektbestand. Du kan lade tiltagene ligge på samme sted flere år og samtidig opfylde betingelserne for grundbetaling og grøn støtte.

Vildt- og bivenlige tiltag behøver ikke at blive slået årligt

Har du udlagt dele af et omdriftsareal som vildt- og bivenlige tiltag, er der ikke krav om, at plantedækket skal slås af på disse områder hvert år. Du kan derfor lade plantevæksten stå, så det kan være fødegrundlag henover vinteren.
Har du et flerårigt tiltag, skal du dog begrænse opvækst af træer og buske, så der pr. ha ikke er mere end 100 spredte træer og buske over 1 meter i højden.

Husk på arealer med blomster- og bestøverbrak gælder der fra 2019 et 2-årigt aktivetskrav. Det betyder at du ikke er forpligtet til at slå plantedækket i 2019, hvis du i 2018 har jordbehandlet og sået en blomsterblanding. På arealer, hvor du har etableret bestøver- eller blomsterbrak i 2019, kan du på samme måde lade plantedækket stå hele 2020.

Variation i landskabet er vigtigt

Det vilde dyreliv, lige fra insekter til rådyr, trives bedst i et varieret landskab, og hvor der er føde tilgængelig hele året. Som landmand kan du hjælpe dyrelivet ved at lade plantedækket stå vinteren over, fx i markkanter og på pletter i marken. Det kan fx være på områder, hvor du næste år vil etablere markbræmmer, vildttiltag eller blomsterstriber.
Mange små områder kan danne spredningskorridorer og hjælpe med at opfylde dyrenes forskellige behov for føde- og skjulesteder.

På markliv.dk kan du læse om, hvordan du bidrager til variation i landskabet.