Momsindberetning

del

Husk at aflevere bilagene på kontoret!

d. 2. september skal momsindberetningen være på plads for halvårs- og kvartalsmoms. Her i sommerperioden og med høstens travlhed, må du endelig ikke glemme at samle og aflevere dine bilag. Vi på regnskabskontoret vil gerne lave jeres momsopgørelse, men det går ikke uden bilag. Jo før du kommer med bilagene, jo bedre kan vi lave det.

Så derfor en opfordring fra os på økonomikontoret: saml bilagene, og kører dem over eller send dem til kontoret. Din økonomiassistent er dig taknemmelig. Og det er ikke alle sammen der kan få lavet moms den sidste dag i august…

God sommer!