Momsfradrag

del

I forbindelse med BMG konkurs

Kuratorer i BMG-konkursboet har den 19. februar 2019, udsendt første opgørelse over tabene i BMG. I denne opgørelse er det erklæret, at dividende til krav i henhold til konkurslovens § 97 forventes ikke at ville overstige 20 %.  Denne erklæring kan danne grundlag for det foreløbige tab på debitorer.

Det er Østdansk Landboforenings opfattelse, at tabet dog først kan medtages i den momsperiode, hvor erklæringen er dateret, altså 1. kvartal eller 1. halvår 2019.

Er der sket fakturering af salg til BMG i 2018, skal der betales moms af hele fakturabeløbet i den tidligere momsperiode i 2018.

I februar 2019 kan tilgodehavendet nedskrives med 80 %, ligesom 80 % af den afregnede salgsmoms kan tilbageføres.

Ud fra en artikel i Landbrugsavisen kan man få det indtryk, at der kan ske fradrag i momsgrundlaget allerede i 2018. Østdansk Landboforening mener ikke, at momsloven tillader dette.