Mød de andre i branchen og få sparring

del

Velkommen til Store Frødag – årets begivenhed for dig som frøavler.

Store Frødag er for dig som erfaren frøavler, såvel som nyetableret eller nysgerrig landmand uden frøavl.Store Frødag har fokus på såvel teknik, hjælpestoffer, etablering og afpudsning og endelig har du også mulighed for at høre om planteforædling.

Du kan opleve 8 guidede ture på dette års Store Frødag der omhandler:

  • Landsforsøg med svampebekæmpelse og ukrudtsbekæmpelse i Spinat.
  • Resultater af forskellige former for afpudsning af rødsvingel med rotorklipper, slagleklipper, skiveslåmaskine og får.
  • Effekt af gødskning og vækstregulering i strandsvingel – 2 landsforsøg.
  • Økologi med udlæg af hvidkløver i vårkorn.
  • Etablering af engrapgræs ved forskellige maskiner og metoder.
  • Rajgræs etableret i renbestand og i dæksæd med ukrudtsbekæmpelse ved radrensning, båndsprøjtning og bredsprøjtning – 2 landsforsøg.
  • Vildt og bivenlige tiltag – 14 tiltag vises på denne session.
  • Ekskursion til DLFs planteforædling på Stevns – 4 ture dagen i gennem.

Store Frødag finder sted den 19. juni 2019 hos
Christian og Jørgen Petersen
Thinghøj
Tornebjergvej 34
4660 St. Heddinge