Minivådområder bidrager til naturen

del

Landmændene har taget minivådområderne til sig som et virkemiddel mod udledningen af kvælstof og fosfor til søer og fjorde. I Danmark er der gennem de seneste tre år søgt om tilskud til omkring 600 anlæg. Torsdag den 29. inviterede flere landmænd i samarbejde med SEGES på besøg i deres minivådområde.

Der var åbent minivådområde torsdag den 29. oktober, hvor landmænd og oplandskonsulenter tog imod nysgerrige besøgende, der ville blive klogere på ordningen.

Formålet med minivådområdeordningen er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstof og fosfor fra markernes drænvand.

Fødevare- og landbrugspakken fra 2015 blev det besluttet at finansiere kollektive indsatser som fx minivådområder, der reducerer kvælstofudledningen til vandmiljøet. De kollektive indsatser er en væsentlig forudsætning for Fødevare- og landbrugspakken, hvor det samtidig blev muligt at øge tildelingen af gødning på markerne. Effekten af minivådområder kommer alle lodsejere i et kystvandopland til gode.

Mere natur

Planteavlskonsulent i Østdansk Landboforening Thomas Laugesen var forbi Rasmus Andreassen ved Karise, for at se på tiltagene der.

– Det er et spændende projekt, og der en reel beregning, der viser en klar reduktion på lige godt 1000 kilo N. Der er inddraget cirka 2 hektar i dette projekt, der afvander cirka 230 hektar. Samtidig får du mere natur på dit område.

Overvejer du at etablere et minivådområde, vil oplandskonsulenten gratis kunne hjælpe dig med en række forberedende undersøgelser, herunder udarbejdelse af ansøgning om tilskud.

Kontakt Østdansk Landboforenings planteavlskontor hvis du gerne vil vide mere.

Telefon: 56 79 1900