Miljøteknologi 2018 – nu også til planteavlerne.

del

Støtte til reduktion i energiforbrug, ammoniak, næringsstoffer og pesticider er nu mulig. Landbrugsstyrelsen har netop udsendt en opdateret vejledning om miljøteknologiordningen 2018

Puljen åben er åben fra 3. august – 2. oktober 2018. Der er tale om en pulje på 112 mio. kr., der giver 40% tilskud til miljøteknologi til reduktion af energiforbrug, ammoniak, næringsstoffer og pesticider til hhv. gartnerierhvervet, fjerkræsektoren (slagtefjerkræ samt æg) og planteavl.

Du kan få tilskud, hvis:

  1. Du ejer eller forpagter en primær jordbrugsbedrift, herunder aktie- og anpartsselskaber, samt selskaber som indgår i et driftsfællesskab.
  2. Du som minimum har et årligt arbejdskraftsbehov på 830 timer.

Det område, der har størst interesse for landmænd i Østdansk Landboforening, må være under planteavl, hvor der kan opnås tilskud til reduktion af pesticidforbruget.

Se nedenstående:
Indsatsområde 8
– Reduktion af pesticidforbruget

Teknologi 8.1 Autostyring og sektionsafblænding
Teknologi 8.2 Sensorbaseret ukrudtssprøjjte
Teknologi 8.3 Radrensere med rækkestyringssystem og sektionsstyring_i_rækkeafgrøder
Teknologi 8.4 Kornradrensere med rækkedyrkningssystem og sektionsstyring
Teknologi 8.5 Ukrudtsstrigle
Teknologi 8.6 Kartoffelradrenser

Der kan maksimalt gives tilskud på et grundlag af 5 mio. kr.
Ved prioriteringen lægges vægt på den samlede sparede miljømæssige belastning af det ansøgte projekt.
Du kan læse mere  her

Der er også tilskudsmuligheder inden for mælkekvæg og svineproduktion.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte Randi Petersen, tlf. 7436 5145 og Karsten Gram, tlf. 2991 6995 hos Landbosyd.

Landbosyd udarbejder ansøgningerne for Østdansk Landboforening.