Mere dansk frugt – men vi spiser mest, der er importeret

del
Jordbær

Ifølge de officielle kostråd bør danskerne spise frugt og mange grøntsager, da de indeholder mineraler og vitaminer, som er sunde for kroppen. Danskerne spiser mest importeret frugt, men en mindre del af danskernes forbrug af frugt og bær dækkes af dansk produktion.

Siden begyndelsen af årtusindet er produktionen af frugt og bær i Danmark steget på trods af, at der produceres på et mindre areal, det skriver Dansk Statistik.

Denne analyse tegner et billede af den danske produktion af frugt og bær nu og i et historisk perspektiv. Der ses på hvilke arter, der produceres og på forskellige forhold hos producenterne. Endelig beskrives produktion i EU samt den danske import og eksport.

Analysens hovedkonklusioner:

Æbler, jordbær og pærer er de tre typer af frugt og bær, der produceres mest af i Danmark: I 2018 blev der i Danmark produceret 32.500 tons æbler, 6.500 tons jordbær og 5.800 tons pærer.

Værdien af den årlige danske produktion af frugt og bær er steget siden årtusindeskiftet på trods af mindre areal.

Danskerne spiser mere importeret end dansk frugt. Vi importerer æbler hele året – i månederne fra april til august kommer en del af importen fra den sydlige halvkugle.
Omtrent to tredjedele af det danske areal med frugt og bær befinder sig på Fyn og i Region Sjælland.

I 2019 blev 17 procent af de danske arealer med frugt og bær dyrket økologisk, mens yderligere 10 procent var under omlægning til økologi.

Mens det meste af jordbruget har haft en strukturudvikling mod færre og større enheder, har antallet af plantager med frugt og bær været svingende og plantagerne er ikke blevet større – snarere tværtimod

Produktion af frugt og bær beskæftiger ca. 1.200 fuldtidsbeskæftigede i Danmark. Hertil kommer ansatte i engrosled, forarbejdning mv.

Læs analysen på Dansk Statistiks hjemmeside, hvor du kan downloade analysen her.