Mere biodiversitet på vej i danske skove

del

De danske skove er blevet en særdeles populær attraktion efter corona-pandemiens indtog. Nu kan de mange gæster snart se frem til flere fugle, flere insekter og flere vilde blomster, når de besøger landets skove. Netop nu kan skovejere og kommuner nemlig søge om tilskud til initiativer, der skal fremme biodiversiteten i de danske skove.

Fakta

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram, og er medfinansieret af EU. Den har til formål at sikre og forbedre biodiversiteten i eksisterende skove, specielt rettet mod Natura 2000-arealer og andre skovarealer med stort potentiale for biodiversitet. Ordningen kan søges frem til 31 august 2021.

Læs hele nyheden her.