Fortæl banken, hvad du forventer

del

Det er langt lettere at diskutere med din bank, når du er på forkant. Vis hvilke konsekvenser, du forventer af årets høst, og hvad du forventer af yderligere likviditetsbehov

Høsten er overstået, og du har nu et overblik over, hvad du har høstet. Mange er blevet skuffet over udbytterne. Hvis du har solgt dit korn, ved du nogenlunde, hvad det betyder for dit resultat i år. Skal du have et overtræk på kassekreditten? Skal du lave om i din markplan? Er der behov for mere indkøbt foder til dyrene? Er der investeringsplaner som skal udskydes?

Det vil være oplagt at bruge budgetopfølgningen for første halvår 2018 og ud fra dette få lavet et bud på det forventede resultat 2018 og likviditeten for resten af 2018. Dette har vi et system i Ø90, der kan hjælpe os med. Det forventede resultatbudget med bl.a. ændrede ultimobeholdninger og kassekredit kan danne et godt udgangspunkt for budget 2019, som du allerede nu kan gå i gang med. Bankerne vil se positivt på et sådan materiale fra dig.

Det er langt lettere at diskutere med din bank, når du er på forkant. Vis hvilke konsekvenser, du forventer af årets høst, og hvad du forventer af yderligere likviditetsbehov. En plan for likviditetsfremskaffelsen og egne tiltag og besparelser og deres effekt vil vise handlekraft og initiativ. Det vil blive taget godt imod i banken.

Spørg din økonomikonsulent hvad du kan gøre for at vise banken, at du har overblik over situationen.

Af Zwanita Reinders, driftsøkonomikonsulent