Markvandringen på Broksø Gods

del

Flere end 65 fremmødte til markvandring på Broksø Gods

Onsdag den 14. maj 2019 afholdte Østdansk Landboforening markvandring på Broksø Gods.

Broksø Gods består af ca. 765 ha landbrugsjord og ca 175 ha skov. Hovedafgrøderne er bestående af eksport hvede, vinterbyg, vårbyg, raps, ærter og græsfrø.

Mogens Andersen fra DLF fortalte om dyrkning af alm. rajgræs. Hvor han fremhævede at vækstregulering skal du være varsom med at benytte. Ikke kun i rajgræs men i alle frøgræsser.

Planteavlskonsulent Søren Holmgren holdte indlæg om vinterhvede, hvor der stadig kun ses lidt sygdom. Du skal dog være opmærksom da gulrust kan udvikle sig hurtig. Så hold øje med marken.

Næste stop var roemarken. Roerne kan ikke lide det kolde vejr og dermed kan ukrudts bekæmpelse godt være hård ved afgrøderne. Det var heldigvis ikke tilfældet på Broksø. Der har kørt den sidste ukrudtsbehandling, hvor der stadig var lidt jordfugtighed.

Efter en mindre køre tur til en rigtig fin vårbygmark, der som de fleste andre marker afventer den første ukrudtsbekæmpelse. I vente tiden kan du med fordel bekæmpe flyvehavre.

Planteavlskonsulent Jeppe Hybholt afsluttede med information omkring placering af fosfor gødning ved såning, der vil fremme en god rodudvikling.

Aftenen blev afsluttet på godset, hvor Catrine Riegels Gudbergsen fortalte om driften.

Tak til Catrine og Sebastian for at vi måtte se deres marker.