Markvandring: Efterafgrøder

del

På årets sidste markvandring var interesserede landmænd med ude på forsøgsarealerne ved Køgevej 55. Her gennemgik plante-teamet fra Østdansk Landboforening blandt andet konsekvenserne af få sen såning af efterafgrøder.

Her får du et par af dagens emner i punktform:

  • Vigtighed af korrekt efterafgrødekategori bør prioriteres
  • Valg af efterafgrødearter afhænger af om man vil køre efter et økonomisk spor eller om man vil styrke den organiske pulje.
  • Husk. En ordentlig etablering kræver jordbearbejdning.

Afslutningsvis blev der også talt om planteværn i vintersæd.

Vil du gerne vide mere? Så kontakt dit plante-team.