Markant fald i antal bedrifter

del

Landbrugs- og gartneritællingen 1. juni 2021

Antallet af bedrifter er faldet meget markant i 2021 sammenlignet med året før, nemlig med godt 5 pct. Det er et langt større fald, end hvad man har kunnet observere de foregående år. Ud over den almindelige og velkendte strukturudvikling med færre og større bedrifter – antallet af bedrifter er blevet mere end halveret på 30 år – skyldes faldet i 2021 også, at minkerhvervet er forsvundet fra det danske jordbrug efter aflivningen af minkene i efteråret 2020. I 2020 var der 817 bedrifter med mink, se www.statistikbanken.dk/pels33, som nu enten er ophørt eller er fortsat med anden produktion. Se flere oplysninger om mink i artiklen Fakta om minkbranchen i Danmark.

Læs mere på Danmarks Statistiks hjemmeside.