Mangler du fortsat at modtage sukkerroepenge?

del

Sukkerroedyrkere og -producenter i EU betalte i produktionsårene 1999/2000 – 2000/2001 for meget i afgift på sukker. Landbrugsstyrelsen er i gang med at finde de sukkerroedyrkere, som har penge til gode.

Hvis du har penge til gode, kan du søge om tilbagebetaling nu.

Nordic Sugar A/S og Landbrugsstyrelsen gennemfører en tilbagebetalingsrunde ultimo oktober 2019 og en tilbagebetalingsrunde ultimo januar 2020.

Hvis du var sukkerroedyrker i produktionsårene 1999/2000 – 2000/2001, ikke har indsendt oplysninger tidligere, og ønsker at komme med i en af næste tilbagebetalingsrunder, skal du for at få udbetalt penge overholde følgende frister:

Frister: Tilbagebetalingsrunder i oktober 2019 og januar 2020
Frist for at indsende oplysninger Udbetaling starter
14. oktober 2019 31. oktober 2019
15. januar 2020 31. januar 2020

Hvis du ikke har indsendt oplysninger tidligere skal du udfylde Samtykkeerklaering.