Mangler du at modtage sukkerroepenge?

del

Sukkerroedyrkere og -producenter i EU har i produktionsårene 1999/2000 – 2000/2001 betalt for meget i produktionsafgift på sukker. Landbrugsstyrelsen er i gang med at finde de sukkerroedyrkere, som har penge til gode.

Lidt over 900 sukkerroedyrkere har stadig penge til gode (fra 154 til 110.000 kr.) efter, at Landbrugsstyrelsen og Nordic Sugar A/S har gennemført to tilbagebetalinger af produktionsafgifter, som de pågældende dyrkere har betalt for meget i produktionsårene 1999/2000 og 2000/2001.

Har du penge til gode?

Landbrugsstyrelsen og Nordic Sugar A/S har lavet en liste over de sukkerroedyrkere, som har penge til gode, men som vi ikke kan udbetale til, fordi bankoplysningerne er forældede.

Se på listen her, om du har penge til gode

Står du på listen, og ønsker du at få udbetalt dit tilgodehavende, skal du udfylde blanketten om samtykkeerklæring og sende den til Landbrugsstyrelsen. Når du sender samtykkeerklæringen, accepterer du, at Landbrugsstyrelsen må videregiver dine oplysninger til Nordic Sugar A/S, som sørger for udbetalingerne. Blanketten skal eventuelt bilægges andre nødvendige oplysninger, fx skifteretsattest, fuldmagter.

Hent samtykkeerklæringen her

Send blanketten til Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg. Alternativt kan du scanne blanketten og sende den til produktionsafgift@lbst.dk

Hvis du har indsendt oplysninger og har penge til gode, behøver du ikke at gøre det igen.

Hvad gør du i tilfælde af døds- eller konkursbo eller ophørt I/S?

Er du arving til en af de berørte sukkerroedyrkere, skal du sende en samtykkeerklæring og skifteretsattest med fuldmagt fra de øvrige arvinger som bevis for, at tilbagebetalingen sker til rette vedkommende. Normalt vil “rette vedkommende” være afdødes bo, men i nogle tilfælde kan en ny gårdejer eller andre få rettighed til at få pengene.

Ved konkurs vil tilbagebetalingen ske til boets kurator. Er konkursboet afsluttet, skal du tage kontakt til skifteretten, for at I kan afklare, om boet skal genoptages.

Har du haft et I/S, som er ophørt, skal du også indsende en samtykkeerklæring med fuldmagt fra de øvrige deltagere om, at tilbagebetalingen bliver foretaget til rette person.

Vi gennemfører tre betalingsrunder i 2019

Nordic Sugar A/S og Landbrugsstyrelsen forventer at gennemføre tre tilbagebetalingsrunder i løbet af første halvår 2019 og en runde i 2020. For at få udbetalt penge, skal du overholde fristen for at indsende manglende oplysninger til os.

Frist for at indsende oplysninger Udbetaling starter
25. marts 30. april
3. maj 29. maj
31. maj 26. juni