Målrettet regulering 2020- er igang

del

Bekendtgørelsen er trådt i kraft og ansøgningsperioden er startet. Her er et overblik over ændringerne i forhold til sidste år.

Fra 3. februar og frem til 17. april 2020 kan du igen søge om tilskud til etablering af efterafgrøder og alternativer under målrettet kvælstofregulering. Der er en række ændringer i ordningen i forhold til tidligere år.

De mest væsentlige ændringer er:

 • Ny prioriteringsmodel 
  Vi prioriterer først ansøgningerne, når ansøgningsrunden er udløbet og ikke efter først-til-mølle princippet som forrige år. Vi prioriterer de marker først, der er placeret inden for ID15-områder med lavest retention, og hvor efterafgrøderne derfor har den største effekt. Efter ansøgningsrunden vil du modtage et tilsagnsbrev, hvor du kan se, hvilke marker du har fået prioriteret. Hvis du trækker arealer ud af din ansøgning efter ansøgningsfristen, vil din kvælstofkvote blive reduceret.
 • Efterafgrøder og alternativer skal indberettes på markniveau
  Efterafgrøder og alternativer er stedfaste i 2020. Det betyder, at du skal indberette i fællesskemaet, hvilke marker du har etableret dine målrettede efterafgrøder eller alternativer på. Du kan frem til 10. september ændre valget af virkemiddel og placering inden for det ansøgte ID15-område i fællesskemaet. Efter 10. september er placeringen og valg af virkemiddel bindende.
 • Ny mulighed for at søge tilskud til brak langs vandløb og søer
  Du kan som noget nyt søge tilskud til brak langs vandløb og søer. Du kan ikke som i tidligere år få tilskud til reduktion af din kvælstofkvote, men du kan ansøge om at indmelde reduceret kvælstofkvote fra planperioden 2019/2020 i din frivillige indsats, som du vil kunne modregne i et evt. obligatorisk krav.
 • Tilskud er ikke længere de minimis-støtte 
  I 2020 bliver tilskud til målrettet kvælstofregulering givet som landdistriktsstøtte i stedet for nationalt de minimis-støtte. Det betyder, at der ikke længere er et loft for, hvor meget tilskud du kan søge over en treårig periode.